ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ขึ้นสำหรับคณาจารย์และบุคลากร ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 2-214 อาคารเรียนรวม โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการประชุมของคณาจารย์ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของคณะ ประจำปี 2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  และกิจกรรมระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะของนักศึกษา  ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรา ชัยพานิช อดีตรองอธิการบดีและคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย  ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และกิจกรรมสันทนาการ

ขอบคุณภาพจาก
ผศ.มัณฑนา  ภาณุมาภรณ์

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua