ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและดอกไม้ เนื่องในงานวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2561 ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณและตระหนักถึงคุณธรรมความดีของท่านที่ควรยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่างที่แสดงถึง "การให้" และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างของ "สังคมแห่งการให้"

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua