ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม "เปิดบ้านเภสัช" ในงานเปิดบ้านตระกูลหัวเฉียว (Huachiew Family Edutown 2018)

เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดงานเปิดบ้าน (open house) เนื่องในงานเปิดบ้านตระกูลหัวเฉียว (Huachiew Family Edutown 2018) ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิชาเภสัชกรรมเทคโนโลยีและเภสัชอุตสาหกรรม อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะ และเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน และทราบถึงบทบาทการทำงานของเภสัชกร เพื่อเป็นแนวทางและข้อมูลในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

ขอบคุณภาพจาก
https://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua