ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทั้งรองคณบดี และคณาจารย์  ร่วมต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (Saint Louis University) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นำโดย Ms. Ann P. Opina เพื่อเจรจาความร่วมมือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และเยี่ยมชมคณะเพื่อศึกษาดูงาน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ

ขอบคุณภาพจาก
อ.หรรษา  มหามงคล

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua