ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของกลุ่มวิชาเภสัชกรรมเทคโนโลยีและเภสัชอุตสาหกรรม  และกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  โดยกิจกรรมที่ทางคณะจัดได้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ทราบถึงบทบาทของเภสัชกรในสายงานต่างๆ ได้เห็นบรรยากาศการเรียนการสอนในคณะ และได้ลงมือทดลองปฏิบัติจริงในบางส่วน ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนที่มาเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก

ขอบคุณภาพจาก
อ.หรรษา  มหามงคล

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua