ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 204

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรประภา ทับทิม และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4-5  ได้เข้าร่วมโครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 204 ณ โรงเรียนดรุณรัตน์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  ซึ่งโครงการดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ร่วมกับหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ เดือน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน สร้างจิตสำนึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม และสร้างเสริมประสบการณ์ตรง และทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษา โดยมีหลายคณะวิชาร่วมกิจกรรม  ซึ่งประชาชนที่มาเข้าร่วมจะได้รับบริการตรวจสุขภาพทั่วไป จ่ายยา ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ กำจัดเหา และแจกแว่นสายตาให้กับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ขอบคุณข่าวและภาพจาก
นศภ.รุจาภา  สายบัว
และฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua