ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาและอาจารย์ นำเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 นศภ.ธนเดช แก้วสมบูรณ์ และนศภ.ธนวรรณ เกิดมาลี นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา จุติวิบูลย์สุข อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้ร่วมกันนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณแอนโทไซยานินรวม และการพัฒนาตำรับมาส์กบำรุงผิวหน้าชนิดลอกออกจากดอกกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์โจแดง" เนื่องในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) ณ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ขอบคุณภาพจาก
อ.ขัตติยะ  มั่งคั่ง
อ.ภูริต  ธนะรังสฤษฏ์

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua