ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2561  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ "ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผล ยุค 4.0 ... ปรึกษาเภสัชกร" ตั้งแต่เวลา 15.00-18.00 น. ณ ลานบริเวณหน้าศูนย์ยา มฉก.  โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในงานบริการวิชาการแก่ประชาชน และสอดรับกับนโยบายของสภาเภสัชกรรม เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยมีการใช้ยาและสมุนไพรอย่างสมเหตุผล ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักศึกษา และคณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรและผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการคัดกรองโรคเรื้อรังเบื้องต้น เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน  มีการให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาและสมุนไพร  พร้อมทั้งมีกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม ลุ้นรับของที่ระลึกต่างๆ อีกด้วย

ขอบคุณภาพจาก
http://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua