ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาในสายเทคโนโลยีการผลิตฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตยา บริษัท ไบโอแลป จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561  คณาจารย์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ในสายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตยา บริษัท ไบโอแลป จำกัด  ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทางบริษัท  ในโอกาสนี้ทางคณาจารย์และนักศึกษาได้เยี่ยมชมแผนกต่างๆ ของทางโรงงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการฝึกงาน

ขอบคุณภาพจาก
อ.กัญญาพร  คำเหล็ก

http://www.facebook.com/BiolabPharmaceutical

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua