ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเพณีวันสงกรานต์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561

เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 - 11.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรท่านคณบดีและคณาจารย์อาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ ห้อง 2-210/4 อาคารเรียน ชั้น 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ของไทย อันจะเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ขอบคุณภาพจาก
ผศ.มัณฑนา  ภาณุมาภรณ์
อ.ดร.ศรัณย์  กอสนาน
อ.ปิยะวัน  วงษ์บุญหนัก

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua