ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561  เวลา 8.30 - 16.00 น.  รองศาสตรจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ  อธิการบดี  และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมประเมินสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ โดยคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการ  ในโอกาสนี้ทางคณะอนุกรรมการได้รับฟังผลการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ และได้เยี่ยมชมการเรียนการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ  รวมทั้งศูนย์บรรณสารสนเทศ และศูนย์ยา มฉก.  

ขอบคุณภาพจาก
ฝ่ายประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

http://www.hcu.ac.th

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua