ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม "How to Survive in Faculty of Pharmacy"

เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2561  สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "How to Survive in Faculty Pharmacy" โดยมีนศภ.กุลพรสรณ์ อิสสวาณิชย์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เป็นประธานโครงการ  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกชั้นปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน การใช้ชีวิต รวมทั้งการค้นหาและวิธีแก้ไขปัญหา เรียนรู้วิธีการจัดสรรเวลา  เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนและใช้ชีวิตในคณะและรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่นและมีความสุข  ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก Thai YPG (Thai young pharmacist group) รุ่นพี่เภสัชกรศิษย์เก่า และวิทยากรรับเชิญ อาจารย์ ดร.ศรัณย์ กอสนาน  มาร่วมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับทักษะต่างๆ ที่สำคัญ  ซึ่งกิจกรรมนี้ก็ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาในแต่ละชั้นปีเป็นอย่างดี

ขอบคุณภาพจาก
อ.ดร.ศรัณย์  กอสนาน

http://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua