ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ระลึก

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญที่ระลึก และแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ เนื่องในวันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 26 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย  ในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เป็นผู้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ระลึกแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี  ซึ่งมีอาจารย์และบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ระลึก ได้แก่

บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • อาจารย์ปิยะวัน  วงษ์บุญหนัก
  • อาจารย์หรรษา  มหามงคล
  • อาจารย์ ดร.กนกภรณ์  สวัสดี
  • คุณพนารัตน์  ยอดอินทร์

บุคลากรที่ได้รับเหรียญที่ระลึก

  • อาจารย์ปิยะวัน  วงษ์บุญหนัก
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  จุติวิบูลย์สุข

​ทั้งนี้ทางคณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรทุกๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอบคุณภาพจาก
http://www.hcu.ac.th

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua