ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 16.00-18.00 น.  คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง 2-315 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  จันทร์วิทยานุชิต  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้มอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 22)  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาก่อนที่จะออกฝึกงานภาคบังคับในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป  รวมทั้งเป็นเครื่องหมายหรือจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม  นักศึกษาได้มีการปฏิญาณตน  กล่าวแสดงความรู้สึก  และมีรุ่นพี่ รุ่นน้อง รวมทั้งครอบครัวของนักศึกษามาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

ขอบคุณภาพจาก
http://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua