ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาเยี่ยมชมโรงงานผลิตยา บริษัท ไบโอแลป จำกัด

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561  คณาจารย์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  ได้เข้าชมโรงงานผลิตยา บริษัท ไบโอแลป จำกัด  ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทางบริษัท  ในโอกาสนี้ทางคณาจารย์และนักศึกษาได้เยี่ยมชมแผนกต่างๆ ของทางโรงงาน โดยเฉพาะฝ่ายผลิต ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับนักศึกษาให้ได้เห็นภาพการทำงานจริง  และเป็นประโยชน์ต่อการเลือกสายการเรียน การฝึกงาน รวมทั้งการทำงานในอนาคต

ขอบคุณภาพจาก
http://www.facebook.com/BiolabPharmaceutical

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua