ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ซึ่งทางคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดให้มีพิธีแสดงความยินดีและปฏิญาณตนของบัณฑิตใหม่ ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณซุ้มคณะเภสัชศาสตร์ เวลา 7.30-8.00 น. โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รวมทั้งญาติของบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าวแสดงความยินดีโดยคณาจารย์  การกล่าวความรู้สึกของบัณฑิตใหม่  รวมทั้งกิจกรรมการแสดงและสันทนาการโดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นน้อง

ทั้งนี้ทางคณะเภสัชศาสตร์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับปริญญาเนื่องในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 มา ณ โอกาสนี้

ขอบคุณภาพจาก
http://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua