ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดยคณาจารย์ เภสัชกร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ยา มฉก. ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ "ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย... ปรึกษาเภสัชกร" เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 19.00 น. ณ ศูนย์ยา มฉก.  ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

  • คัดกรองโรคเรื้อรังเบื้องต้น ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน
  • ตรวจวัดปริมาณไขมันใต้ผิวหนัง และปริมาณกล้ามเนื้อ
  • คัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง หอบหืด/ทางเดินหายใจอุดกั้น
  • ให้คำปรึกษาเรื่องเลิกบุหรี่
  • ให้ความรู้ และคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยา สมุนไพรและอาหารเสริม

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และได้รับการตอบรับที่ดีจากบุคคลทั่วไปที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ขอบคุณภาพจาก
อ.ดร.ศรัณย์  กอสนาน
https://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua