ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเพณีวันสงกรานต์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ทางคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรท่านคณบดีและคณาจารย์อาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ ห้อง 2-210/4 อาคารเรียน ชั้น 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ของไทย อันจะเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ขอบคุณภาพจาก
ผศ.เพ็ญพรรณ  อัศวกุล

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua