ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อคณะเภสัชศาสตร์

- ข้อมูลการติดต่อ

Media

ข้อมูลการติดต่อ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา-ตราด
ตำบลบางโฉลง
อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
10540

สำนักงานเลขานุการ
E-mail: pharmacy.huachiew@gmail.com
โทรศัพท์  
02-312-6300 ต่อ 1215

 

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Huachiew Chalermprakiet University
18/18 Bangna-Trad Road,
Tambon Bangchalong,
Bangpli,
Samutprakan,
10540, Thailand

Office of the Secretary
E-mail: pharmacy.huachiew@gmail.com
Tel. (+66) 
02-312-6300 Ext. 1215

 

ติดต่อเรา
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua