ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ข่าวรับสมัครงาน

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด ประกาศรับสมัครเภสัชกร

24/06/2017-09:18:19

เนื่องด้วยทาง บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันและแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2559 ...

หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย ประกาศรับสมัครเภสัชกรหลายอัตรา

24/06/2017-08:49:48

เนื่องด้วยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย ผู้ผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน มีความประสงค์รับนักศึกษาที่จบคณะเภสัชศาสตร์ที่สนใจด้านการผลิตยาแผนปัจจุบัน ควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ และการตลาด เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ...

องค์การเภสัชกรรม ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ

24/06/2017-08:52:43

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่ง...

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์

24/06/2017-08:52:05

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา...

  • 1
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua