ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งการรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2560 (OSPE) และการสอบความรู้ครั้งที่ 4/2560 (MCQ)

24/06/2017-08:42:16

ด้วยสภาเภสัชกรรม โดยคณะอนุกรรมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้กำหนดการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2560 (OSPE) วันที่ 4 สิงหาคม 2560 และการสอบความรู้ครั้งที่ 4/2560 (MCQ) วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560 โดยสภาเภสัชกรรม ได...

เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา (เพิ่มเติม) หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

24/06/2017-08:34:24

ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา (เพิ่มเติม) หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ...

บัญชีรายวิชาเทียบโอน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติมครั้งที่ 88 และ 89)

11/01/2017-01:46:27

ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 094/2559 เรื่อง บัญชีรายวิชาเทียบโอน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติมครั้งที่ 88 และ 89)...

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

24/06/2017-08:53:40

ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 004/2560 เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ...

  • 1
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua