ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

กิจกรรมทั่วไป

ประเพณีวันสงกรานต์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560

2017-06-05

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ทางคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรท่านคณบดีและคณาจารย์อาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ ห้อง 2-210/4 อาคารเรียน ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ของไทย อันจะเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ตลอดไป...

พิธีรับเฉลวนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 23

2017-06-05

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีรับเฉลวของนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 23 ขึ้น ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน และมีความสำคัญต่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกคน...

พิธีรับเสื้อกาวน์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

2017-06-02

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีรับเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น...

เยี่ยมชมโรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม

2017-06-02

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 คณาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ในสายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี...

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2017-06-02

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานต้นโพธิ์ทรงปลูก โดยได้ร่วมกันจุดเทียนและร้องเพลง "ต้นไม้ของพ่อ" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ...

  • 1
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua