ข่าวประชาสัมพันธ์

EVENT

คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลประหยัดพลังงาน (smart office) 2017

2017-08-13

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดประจำปี (big cleaning day) ครั้งที่ 2/2559 โดยรศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและมอบรางวัลสำหรับการประกวดกิจกรรม 7ส ยอดเยี่ยม ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทรางวัลประหยัดพลังงาน (smart office)

NEWS

- แจ้งการประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

- กำหนดวันส่งใบสมัครขอกู้ยืมฯ กยศ. กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 (ผู้กู้รายใหม่)

- กำหนดวันเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า มฉก.)

- ทุนการศึกษาในโครงการ Lazada Scholarship 2017

- บริษัท อดินพ จำกัด ประกาศรับสมัครเภสัชกร (ด่วน)

- การประชุมวิชาการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม” (6 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

- ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ปีการศึกษา 2560

- โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Seminar for Pharmaceutical Industry IX” (11.5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

- ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560

- บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด ประกาศรับสมัครเภสัชกร

Media

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua